Generalforsamling

Generalforsamling


Forslag fra medlemmerne – til behandling på Generalforsamligen – må være formanden i hænde senest d. 15. januar (se §9 i Vedtægterne)


Herunder samles arkivmateriale for generalforsamlingerne. Ældre materiale kan rekvireres ved kontakt til bestyrelsen.

År

Dokumenter

2022

2021


2021

Vedtægtsændring for navneændring fra "Fællesfonden" til "Vejlauget" 

2020

Referatet er erstattet af et tidligere referat som havde et par småfjel (kopi her)

2019

2018


2017


2016


2015

, Refereat

2014


2013

Ekstraordinær generalforsamling. Hent vedtægtsændringer

2013


2012


2011