Bestyrelsen

BestyrelsenPå ValgRolle

Lige år

Ulige år

Navn og adresse

Formand


x

Jan Busholdt, Krogvej 24

formand@gf-stubberup.dk

Kasserer


x

Jonas Lock-Larsen, Lammestrupvej 53
kasserer@gf-stubberup.dk

Medlemmer

x


Christian Rasmussen, Krogvej (Næstformand)


x


Henrik Jeberg, Engdraget, (Sekretær)x

Kristoffer Galsjøt, Lammestrupvej 44 (IT og Snefoged)

Revisorer


x

Peter Fausing, Lammestrupvej 39


x


Jørgen Jensen, Lammestrupvej 46

Suppleanter


x

Henning Berg - bestyrelsessuppleant


x


Claus Stjernø - bestyrelsessuppleant


x

x

Niels Erik, Revisorsuppleant