Snerydning

Der er indgået aftale om snerydning med Anlægsgartnerfirmaet Gottlieb & Hansen, Kirke Hyllinge. Firmaet bruger underentreprenører til snerydning i flere områder. De har en permanent vintervagt, der iværksætter snerydning efter behov.


Snerydning vil ske på Engdraget og Krogvej med plov og kost. Der vil blive saltet på det nederste stykke af Krogvej således at der kan bremses og sættes igang på bakken.


Er der spørgsmål til snerydningen kontaktes undertegnede på telefon 33218560


På vegne af bestyrelsen

/Kristoffer Galskjøt

Snerydning