Generalforsamling

Generalforsamling

 

Forslag fra medlemmerne – til behandling på Generalforsamligen – må være formanden i hænde senest d. 15. januar (se §9 i Vedtægterne)

 

Herunder samles arkivmateriale for generalforsamlingerne. Ældre materiale kan rekvireres ved kontakt til bestyrelsen.